Schooldocumenten

Passend Onderwijs Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs van kracht geworden. Schoolbesturen hebben daarmee zorgplicht: een passende onderwijsplek bieden aan alle leerlingen die bij een school(bestuur) worden aangemeld of staan ingeschreven. Een passende plek hangt af van: • De mogelijkheden en beperkingen van de school. • De mogelijkheden en beperkingen van de leerling. • De wensen van de ouders. Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) Iedere basisschool is verplicht om in het kader van passend onderwijs een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. De medezeggenschapsraad van de school moet ermee instemmen. Het SOP beschrijft hoe de school de ondersteuning en begeleiding voor alle leerlingen vormgeeft. Dit is de basisondersteuning. Het beschrijft daarnaast hoe de basisschool extra ondersteuning in de vorm van een arrangement kan aanvragen bij het eigen schoolbestuur.
De jaarkalender in prikbordformaat
In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. In bijgevoegd document kunt u informatie vinden over verschillende fondsen die ouders met een laag inkomen ondersteunen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.