De GMR - gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

 

Waar gaat de GMR over?
Over alle, belangrijke onderwijskundige, personele, organisatorische en financiële aangelegenheden kunnen personeelsleden van Quadraten en ouders van de scholen meedenken, meepraten en meebeslissen. Er zijn tal van aangelegenheden die van belang zijn voor alle personeelsleden en ouders. Deze ‘bovenschoolse’ aangelegenheden komen in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) aan de orde.

Bij wet is bepaald op welke onderwerpen de GMR adviesrecht en / of instemmingsrecht heeft. Deze zijn beschreven in het GMR-reglement. Het bevoegd gezag (CvB) mag pas besluiten nemen over deze onderwerpen, nadat hij de GMR in de gelegenheid heeft gesteld een reactie te geven.


Wie zitten in de GMR?
De GMR bestaat uit een vertegenwoordiging van personeel en ouders van zowel de christelijke, openbare als Samenwerkings- (samenlevings) scholen. De GMR bestaat uit de volgende leden:
 
Oudergeleding
Personeelsgeleding
Jan Herman Teeninga (vice voorzitter)
André Ruijtenberg (voorzitter)      
Ben Greijdanus (lid)
Lonneke Bosch (lid)
Denice Marsdin (ambtelijk secr.)
Ans Jansma (lid)
Esther Star (Lid)
Miranda Bouma (Secr.)
Sylvia Arouri (lid)
 
 
Vergaderingen GMR
De GMR vergadert gemiddeld 10 x per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op het hoofdkantoor van Quadraten, Hoofdstraat 44, Grootegast.  U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Aanvang vergadering 20.00 uur.
 
 
 
Vergaderingen schooljaar 2021-2022
Dinsdag                31-08-2021                                                         
Dinsdag 29-09-2021           
Donderdag 28-10-2021        
Dinsdag 14-12-2021           
Woensdag 14-01-2022         
Donderdag 17-02-2022         
Maandag 21-03-2022          
Woensdag 18-05-2022           
Donderdag 16-06-2022    
       
 

Klikt u hier voo rmeer informatie over de GMR: http://quadraten.nl/overons/gmr.html

 

Vriendelijke groeten,    

GMR Quadraten
gmr@quadraten.nl

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.